Nieuws Wie is... ? Boeken Fotohoekje Webstrijd Weetjes Prijzen

Vraagjes

Links

 
 

 Brigitte en enkele trouwe fans...


Aan 't werk op de boekenbeurs... 


Tjonge, al die handtekeningen...


Een fijn gesprek met lezers op de dijk van Oostende...


en dan met kleine Gust naar het strand...


Brigitte houdt ook van verre reizen...


   
Illustraties uit "Slaap lekker, Rosalie" : An Candaele


...met kleine Gust, haar jongste zoon


Wat een kapoen !


Ingekaderd aan de muur


Brigitte en haar lievelingshond
Foto : Isabelle Persyn


Een wolk van een baby...